Tiêu điểm
  • Gần 90% doanh nghiệp Việt Nam bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

    Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) ngày 12/3 báo cáo gần 90% doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Cụ thể, tác động do dịch gây nên là mất cân bằng dòng tiền, chuỗi cung ứng bị gián đoạn, nhiều doanh nghiệp cho lao động nghỉ việc, ngừng hoạt động và thậm chí phá sản.

    Truyền thông nhà nước Việt Nam dẫn lời ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI, đưa ra tại buổi cáo cáo “Tác động của dịch bệnh COVID-19 đối với doanh nghiệp Việt Nam: "Một số phát hiện chính từ điều tra doanh nghiệp năm 2020” diễn ra cùng ngày.

    Cụ thể ,có hơn 8.600 doanh nghiệp trong nước tham gia khảo sát thì có tới hơn 87% bị ảnh hưởng tiêu cực, 11% không bị ảnh hưởng và 2% hoạt động tích cực. Các lĩnh vực chịu ảnh hưởng lớn nhất... (Chi tiết)

    12/03/2021 21:59, RFA RFA
  • Công an chôn xác người dân bị tai nạn gần nhà mà không báo tin cho gia đình