Bản tin Séc / Thông báo

Tiêu điểm
 • Thông báo của Bộ Nội vụ Séc liên quan tới cư trú (đến ngày 03.01.2020)

  Trong bản tin công khai của mình, BNV Séc đăng thông báo khi người liên quan không nhận thư. Ai có liên quan nên gấp rút liên hệ và giải quyết công việc của mình. Nếu quá hạn có thể bị hủy cư trú... Sau đây là một vài thông báo liên quan đến người Việt.

  NGUYEN Thi Hien, địa chỉ tại VN: Xa Xuan Lien, Huyen Nghi Xuan, Tinh Ha Tinh, địa chỉ nhận thư tín tại Séc: Komenského 41, 750 02 Přerov. Có công văn từ OAMP Hněvkovského 30/65 , 617 00 Brno, Thông báo liên quan tới thủ tục xử lý cấp thẻ lao động. Hồ sơ số Č.j.: OAM-55058-7/ZM-2018. Hạn đến ngày 3.1.2020.

  NGUYEN Thanh Tuan, địa chỉ tại VN: Long Binh 19/3 Khu Pho 6, Blenhoa, Dong Nai, địa chỉ nhận thư tín tại Séc: Komenského 41, 750 02 Přerov. Có công văn từ... (Chi tiết)

  21/12/2019 17:08, Anh Dung Nguyễn MVČR
 • Thông báo của Bộ Nội vụ Séc liên quan tới cư trú (đến ngày 01.01.2020)

  Trong bản tin công khai của mình, BNV Séc đăng thông báo khi người liên quan không nhận thư. Ai có liên quan nên gấp rút liên hệ và giải quyết công việc của mình. Nếu quá hạn có thể bị hủy cư trú... Sau đây là một vài thông báo liên quan đến người Việt.

  PHAN THI THU Cuc, ngày sinh 12.09.1980. Có công văn từ OAMP Pražská tř. 1257/23, 370 74 České Budějovice, Quyết định liên quan tới thủ tục xử lý hủy vĩnh trú. Hồ sơ số Č.j.: OAM-3092-9/ZR-2019. Hạn đến ngày 01.01.2020.

  NGUYEN MINH Tuyet, ngày sinh18.02.1970, đăng ký tại địa chỉ Hrabákova 1975/12, 148 00 Praha 4. Có công văn từ OAMP Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4, Quyết định hủy địa chỉ cư trú. Hồ sơ số Č.j.: OAM-221378-12/MC-2019. Hạn đến ngày... (Chi tiết)

  20/12/2019 17:05, Anh Dung Nguyễn MVČR
 • Thông báo của Bộ Nội vụ Séc liên quan tới cư trú (đến ngày 15/12)