Cục tị nạn và chính sách di trú bộ Nội vụ Cộng hòa Séc (OAMP) công bố danh sách những trường hợp công văn gửi cho đối tượng không có người nhận và bị trả lại. Sau khi công bố với thời gian 15 ngày các công văn này được coi như đương sự đã nhận được.

NGUYEN Thi Thu Hien, năm sinh:1975, đăng ký tại địa chỉ:třída... (Chi tiết)

21/02/2020 13:35, Anh Dung Nguyễn MVČR
 • Thông báo của Bộ Nội vụ Séc liên quan tới cư trú (đến ngày 03.01.2020)

  Trong bản tin công khai của mình, BNV Séc đăng thông báo khi người liên quan không nhận thư. Ai có liên quan nên gấp rút liên hệ và giải quyết công việc của mình. Nếu quá hạn có thể bị hủy cư trú... Sau đây là một vài thông báo liên quan đến người Việt.

  NGUYEN Thi Hien, địa chỉ tại VN: Xa Xuan Lien, Huyen Nghi Xuan, Tinh Ha Tinh, địa chỉ nhận thư tín tại Séc: Komenského 41, 750 02 Přerov. Có công văn từ OAMP Hněvkovského 30/65 , 617 00 Brno, Thông báo liên quan tới thủ tục xử lý cấp thẻ lao động. Hồ sơ số Č.j.: OAM-55058-7/ZM-2018. Hạn đến ngày 3.1.2020.

  NGUYEN Thanh Tuan, địa chỉ tại VN: Long Binh 19/3 Khu Pho 6, Blenhoa, Dong Nai, địa chỉ nhận thư tín tại Séc: Komenského 41, 750 02 Přerov. Có công văn từ... (Chi tiết)

  21/12/2019 17:08, Anh Dung Nguyễn MVČR
 • Thông báo của Bộ Nội vụ Séc liên quan tới cư trú (đến ngày 01.01.2020)

  Trong bản tin công khai của mình, BNV Séc đăng thông báo khi người liên quan không nhận thư. Ai có liên quan nên gấp rút liên hệ và giải quyết công việc của mình. Nếu quá hạn có thể bị hủy cư trú... Sau đây là một vài thông báo liên quan đến người Việt.

  PHAN THI THU Cuc, ngày sinh 12.09.1980. Có công văn từ OAMP Pražská tř. 1257/23, 370 74 České Budějovice, Quyết định liên quan tới thủ tục xử lý hủy vĩnh trú. Hồ sơ số Č.j.: OAM-3092-9/ZR-2019. Hạn đến ngày 01.01.2020.

  NGUYEN MINH Tuyet, ngày sinh18.02.1970, đăng ký tại địa chỉ Hrabákova 1975/12, 148 00 Praha 4. Có công văn từ OAMP Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4, Quyết định hủy địa chỉ cư trú. Hồ sơ số Č.j.: OAM-221378-12/MC-2019. Hạn đến ngày... (Chi tiết)

  20/12/2019 17:05, Anh Dung Nguyễn MVČR
 • Thông báo của Bộ Nội vụ Séc liên quan tới cư trú (đến ngày 15/12)

  Trong bản tin công khai của mình, BNV Séc đăng thông báo khi người liên quan không nhận thư. Ai có liên quan nên gấp rút liên hệ và giải quyết công việc của mình. Nếu quá hạn có thể bị hủy cư trú... Sau đây là một vài thông báo liên quan đến người Việt.

  LE Van Hoa, ngày sinh19.5.1959, đăng ký tại địa chỉ: Ostrava – Hrabůvka, Horní č. 1110/54 – Hotelový Dům Hlubina. Có công văn từ OAMP Výstavní 55, 703 00 Ostrava – Vítkovice, Thông báo bắt đầu thủ tục xử lý hủy địa chỉ cư trú. Hồ sơ số Č.j.: OAM-271108-5/MC-2019. Hạn đến ngày 15.12.2019.

  PHAM THI NGOC Ha, ngày sinh 9. 4. 1979, địa chỉ Výpravní 336/3, 619 00 Brno. Có công văn từ OAMP Hněvkovského 30/65 , 617 00... (Chi tiết)

  30/11/2019 17:16, Anh Dung Nguyễn MVČR
 • Thông báo của Bộ Nội vụ Séc liên quan tới cư trú (đến ngày 12/12)

  Trong bản tin công khai của mình, BNV Séc đăng thông báo khi người liên quan không nhận thư. Ai có liên quan nên gấp rút liên hệ và giải quyết công việc của mình. Nếu quá hạn có thể bị hủy cư trú... Sau đây là một vài thông báo liên quan đến người Việt.

  Cháu TRINH Manh Quynh, ngày sinh 26. 07. 2004, địa chỉ Nad Jezerkou 1075/13, 140 00 Praha 4 – Nusle. Có công văn từ OAMP Štefánikova 1304, 293 01 Mladá Boleslav, gửi cho đại diện pháp lý là BUI Thi The Vinh, ngày sinh 02. 06. 1968, Thông báo bắt đầu xử lý hủy vĩnh trú. Hồ sơ số Č.j.: OAM-3366-3/ZR-2019. Hạn đến ngày 12.12.2019.

  LEVAN HOANG, ngày sinh16.08.1995, địa chỉ PARDUBICE-ZELENÉ PŘEDMĚSTÍ, HAVLÍČKOVA 1000, okr.... (Chi tiết)

  29/11/2019 17:13, Anh Dung Nguyễn MVČR
 • Thông báo của Bộ Nội vụ Séc liên quan tới cư trú (đến ngày 11/12)

  Trong bản tin công khai của mình, BNV Séc đăng thông báo khi người liên quan không nhận thư. Ai có liên quan nên gấp rút liên hệ và giải quyết công việc của mình. Nếu quá hạn có thể bị hủy cư trú... Sau đây là một vài thông báo liên quan đến người Việt.

  PHAM Huu Tho, ngày sinh10.08.1971, địa chỉ Tržní 402. Litvínov. Có công văn từ OAMP Jiráskova 5338, 430 03 Chomutov, Thông báo tới thủ tục xử lý hủy địa chỉ cư trú. Hồ sơ số Č.j.: OAM-208402-8/MC-2019. Hạn đến ngày 11.12.2019.

  PHAM Thi Khánh, ngày sinh 02.09.1963. Có công văn từ OAMP Pražská tř. 1257/23, 370 74 České Budějovice, Thông báo liên quan tới thủ tục xử lý hủy vĩnh trú. Hồ sơ số Č.j.: OAM-3130-8/ZR-2019.... (Chi tiết)

  29/11/2019 05:09, Anh Dung Nguyễn MVČR
 • Thông báo của Bộ Nội vụ Séc liên quan tới cư trú (đến ngày 08/12)

  Trong bản tin công khai của mình, BNV Séc đăng thông báo khi người liên quan không nhận thư. Ai có liên quan nên gấp rút liên hệ và giải quyết công việc của mình. Nếu quá hạn có thể bị hủy cư trú... Sau đây là một vài thông báo liên quan đến người Việt.

  TRAN Van Nguyen, ngày sinh 15.12.1963. Có công văn từ OAMP Pražská tř. 1257/23, 370 74 České Budějovice, Thông báo liên quan tới thủ tục xử lý hủy vĩnh trú. Hồ sơ số Č.j.: OAM-3124-8/ZR-2019. Hạn đến ngày 08.12.2019.

  CAO VAN Tung, ngày sinh 11.01.1989. Có công văn từ OAMP Pražská tř. 1257/23, 370 74 České Budějovice, Thông báo liên quan tới thủ tục xử lý hủy vĩnh trú. Hồ sơ số Č.j.: OAM-3121-7/ZR-2019.Hạn đến ngày... (Chi tiết)

  28/11/2019 17:06, Anh Dung Nguyễn MVČR
 • Thông báo của Bộ Nội vụ Séc liên quan tới cư trú (đến 06/12)

  Trong bản tin công khai của mình, BNV Séc đăng thông báo khi người liên quan không nhận thư. Ai có liên quan nên gấp rút liên hệ và giải quyết công việc của mình. Nếu quá hạn có thể bị hủy cư trú... Sau đây là một vài thông báo liên quan đến người Việt.

  TRAN Thi Thanh dung, ngày sinh20.10.1987, địa chỉ Cílkova 650/2, 142 00 Praha 4 - Kamýk. Có công văn của OAMP tại Cigánkova 1861/2, Praha 4 - Chodov, Quyết định chỉ định người giám hộ trong thủ tục xử lý hủy vĩnh trú trú. Hồ sơ số Č.j.: OAM-2765-47/ZR-2015. Hạn đến ngày 06.12.2019.

  PHAN THI THU Cuc, ngày sinh 12.09.1980. Có công văn của OAMP tại Pražská tř. 1257/23, 370 74 České Budějovice, Yêu cầu tiếp xúc với hồ sơ trước khi ra quyết định... (Chi tiết)

  22/11/2019 17:18, Anh Dung Nguyễn MVČR
 • Thông báo của Bộ Nội vụ Séc liên quan tới cư trú (đến 05/12)

  Trong bản tin công khai của mình, BNV Séc đăng thông báo khi người liên quan không nhận thư. Ai có liên quan nên gấp rút liên hệ và giải quyết công việc của mình. Nếu quá hạn có thể bị hủy cư trú... Sau đây là một vài thông báo liên quan đến người Việt.

  Cháu NGUYEN Ngoc Bao Tran, ngày sinh 26.10.2008. Có công văn của OAMP tại Pražská tř. 1257/23, 370 74 České Budějovice, Yêu cầu tiếp xúc với hồ sơ trước khi ra quyết định liên quan tới thủ tục xử lý hủy vĩnh trú. Hồ sơ số Č.j.: OAM-3059-7/ZR-2019. Hạn đến ngày 05.12.2019.

  NGUYEN Le Ngoc, ngày sinh 03.04.1973, công dân Ukraine. Có công văn của OAMP tại Pražská tř. 1257/23, 370 74 České Budějovice, Yêu cầu tiếp xúc với hồ sơ... (Chi tiết)

  21/11/2019 17:16, Anh Dung Nguyễn MVČR
 • Thông báo của bộ Nội vụ liên quan tới cư trú (đến ngày 1/12)

  Trong bản tin công khai của mình, BNV Séc đăng thông báo khi người liên quan không nhận thư. Ai có liên quan nên gấp rút liên hệ và giải quyết công việc của mình. Nếu quá hạn có thể bị hủy cư trú... Sau đây là một vài thông báo liên quan đến người Việt.

  PHAMDINH CUONG, ngày sinh 29.06.1987, địa chỉ PARDUBICE-ZELENÉ PŘEDMĚSTÍ, HAVLÍČKOVA 1000, okr. PARDUBICE. Có công văn từ OAMP Pernerova 168, 530 02 PARDUBICE liên quan tới thẻ lao động. Hồ sơ số č.j. OAM-64389-6/ZM-2019. Hạn đến ngày 01.12.2019.

  NGUYEN Trong Nam, ngày sinh17.01.1995, địa chỉ Palackého 3996, 430 01 Chomutov. Có công văn của OAMP từ Jiráskova 5338, 430 03 Chomutov, triệu tập tới để phỏng vấn theo hạn mới liên quan tới đơn đề nghị cấp vĩnh trú cho... (Chi tiết)

  18/11/2019 16:31, Anh Dung Nguyễn MVČR
 • Thông báo của bộ Nội vụ liên quan tới cư trú (đến ngày 27/11- phần 2)

  Trong bản tin công khai của mình, BNV Séc đăng thông báo khi người liên quan không nhận thư. Ai có liên quan nên gấp rút liên hệ và giải quyết công việc của mình. Nếu quá hạn có thể bị hủy cư trú... Sau đây là một vài thông báo liên quan đến người Việt.

  NGUYEN THI THUY Hang, ngày sinh 16. 11. 1969. Có công văn của OAMP từ Štefánikova 1304, 293 01 Mladá Boleslav, Thông báo bắt đầu thủ tục xử lý hủy vĩnh trú. Hồ sơ số Č.j.: OAM-3009-14/ZR-2018. Hạn đến ngày 27.11.2019.

  LAM Huy Hoang, ngày sinh 25.12.1980, địa chỉ Hředle 100, 270 08 Hředle. Có công văn của OAMP từ Severní 2952, Kladno, Thông báo bắt đầu thủ tục xử lý hủy vĩnh trú của thân nhân công dân ČR. Hồ sơ số... (Chi tiết)

  18/11/2019 04:29, Anh Dung Nguyễn MVČR
 • Thông báo của bộ Nội vụ liên quan tới cư trú (đến ngày 27/11)

  Trong bản tin công khai của mình, BNV Séc đăng thông báo khi người liên quan không nhận thư. Ai có liên quan nên gấp rút liên hệ và giải quyết công việc của mình. Nếu quá hạn có thể bị hủy cư trú... Sau đây là một vài thông báo liên quan đến người Việt.

  TRAN THI NGOC Bich, sinh ngày 28.08.1979. Có công văn của OAMP từ Pražská tř. 1257/23, 370 74 České Budějovice, Thông báo bắt đầu thủ tục xử lý hủy vĩnh trú. Hồ sơ số Č.j.: OAM-3172-6/ZR-2019. Hạn đến ngày 27.11.2019.

  Cháu TRAN Nam Khanh, ngày sinh 21.04.2011. Có công văn của OAMP từ Pražská tř. 1257/23, 370 74 České Budějovice, Thông báo bắt đầu thủ tục xử lý hủy vĩnh trú. Hồ sơ số Č.j.: OAM-3173-6/ZR-2019. Hạn đến ngày... (Chi tiết)

  17/11/2019 16:24, Kim Dung MVČR
 • Thông báo của bộ Nội vụ liên quan tới cư trú (đến ngày 22/11- phần 2)

  Trong bản tin công khai của mình, BNV Séc đăng thông báo khi người liên quan không nhận thư. Ai có liên quan nên gấp rút liên hệ và giải quyết công việc của mình. Nếu quá hạn có thể bị hủy cư trú... Sau đây là một vài thông báo liên quan đến người Việt.

  VU Van Thuc, ngày sinh30.10.1971, địa chỉ: Ostrava – Hrabůvka, Horní č. 1110/54 – Hotelový Dům Hlubina. Có công văn của OAMP từ Výstavní 55, 70300Ostrava – Vítkovice, Thông báo bắt đầu xử lý hủy địa chỉ cư trú. Hồ sơ số Č.j.: OAM-271089-5/MC-2019. Hạn đến ngày 22.11.2019.

  Vu Van Dong, ngày sinh6.5.1969, địa chỉ: Ostrava – Hrabůvka, Horní č. 1110/54 – Hotelový Dům Hlubina. Có công văn của OAMP từ... (Chi tiết)

  16/11/2019 04:20, Kim Dung MVČR
 • Thông báo của bộ Nội vụ Séc liên quan tới cư trú (đến 21/11)

  Trong bản tin công khai của mình, BNV Séc đăng thông báo khi người liên quan không nhận thư. Ai có liên quan nên gấp rút liên hệ và giải quyết công việc của mình. Nếu quá hạn có thể bị hủy cư trú... Sau đây là một vài thông báo liên quan đến người Việt.

  Cháu NGUYEN Duy Lam, ngày sinh 14.03.2004. Có công văn của OAMP tại Pražská tř. 1257/23, 370 74 České Budějovice, Thông báo bắt đầu xử lý hủy vĩnh trú. Hồ sơ số Č.j.: OAM-3100-4/ZR-2019. Hạn đến ngày 21.11.2019.

  Cháu NGUYEN Duy Hoang, ngày sinh 1.12.2005. Có công văn của OAMP tại Pražská tř. 1257/23, 370 74 České Budějovice, Thông báo bắt đầu xử lý hủy vĩnh trú. Hồ sơ số Č.j.: OAM-3096-4/ZR-2019. Hạn đến ngày... (Chi tiết)

  07/11/2019 14:16, Anh Dung Nguyễn MVČR
 • Thông báo của Bộ Nội vụ Séc liên quan tới cư trú (đến 20/11)

  Trong bản tin công khai của mình, BNV Séc đăng thông báo khi người liên quan không nhận thư. Ai có liên quan nên gấp rút liên hệ và giải quyết công việc của mình. Nếu quá hạn có thể bị hủy cư trú... Sau đây là một vài thông báo liên quan đến người Việt.

  DAOHUYEN DUC, ngày sinh23.12.1987. Đăng ký tại địa chỉ CHRASTAVA, ŽITAVSKÁ 214, okr. LIBEREC. Có công văn của OAMP tại VORONĚŽSKÁ 144/20, 460 01 LIBEREC, Quyết định hủy địa chỉ. Hồ sơ số Č.j.: OAM-31834-8/MC-2019. Hạn đến ngày 20.11.2019.

  DANGVAN VI, ngày sinh22.11.1980. Đăng ký tại địa chỉ CHRASTAVA, ŽITAVSKÁ 214, okr. LIBEREC. Có công văn của OAMP tại VORONĚŽSKÁ 144/20, 460 01 LIBEREC, Quyết định hủy địa chỉ. Hồ sơ số Č.j.: OAM-31831-8/MC-2019. Hạn đến ngày... (Chi tiết)

  06/11/2019 14:13, Anh Dung Nguyễn MVČR
Để ủng hộ Vietinfo thông tin cho cộng đồng, các bạn hãy gõ vào các quang cáo sau trước khi mua hàng bạn mua hàng.

Dr Max là hiệu thuốc trên mạng được nhiều người biết nhất Séc

Alza là cửa hàng online lớn nhất Séc

Thuê nhà, đặt khách sạn, nhà nghỉ với Booking.com là thuận tiện, đảm bảo nhất

Booking.com

Tin Việt Nam