Bản tin Séc / Thông báo

Tiêu điểm
 • Thông báo của bộ Nội vụ Séc liên quan tới cư trú (đến ngày 21.2.2020)

  Cục tị nạn và chính sách di trú bộ Nội vụ Cộng hòa Séc (OAMP) công bố danh sách những trường hợp công văn gửi cho đối tượng không có người nhận và bị trả lại. Sau khi công bố với thời gian 15 ngày các công văn này được coi như đương sự đã nhận được.

  NGUYEN Thi Thu Hien, năm sinh:1975, đăng ký tại địa chỉ:třída Dukelských hrdinů 702, 362 51 Jáchymov. Có công văn từ chi nhánh OAMP ở Krymská 1598/47, 360 01 Karlovy Vary, Quyết định hủy giấy phép cư trú dài hạn. Hồ sơ số Č. j.: OAM-3246-12/ZR-2019. Công bố ngày 21.2.2020.

  NGUYEN Dang Thu, ngày sinh 06.06.1962. Có công văn từ chi nhánh OAMP ở Pražská tř. 1257/23, 370 74 České Budějovice, Thông báo liên quan tới thủ tục xử... (Chi tiết)

  21/02/2020 13:35, Anh Dung Nguyễn MVČR
 • Thông báo của Bộ Nội vụ Séc liên quan tới cư trú (đến ngày 03.01.2020)

  Trong bản tin công khai của mình, BNV Séc đăng thông báo khi người liên quan không nhận thư. Ai có liên quan nên gấp rút liên hệ và giải quyết công việc của mình. Nếu quá hạn có thể bị hủy cư trú... Sau đây là một vài thông báo liên quan đến người Việt.

  NGUYEN Thi Hien, địa chỉ tại VN: Xa Xuan Lien, Huyen Nghi Xuan, Tinh Ha Tinh, địa chỉ nhận thư tín tại Séc: Komenského 41, 750 02 Přerov. Có công văn từ OAMP Hněvkovského 30/65 , 617 00 Brno, Thông báo liên quan tới thủ tục xử lý cấp thẻ lao động. Hồ sơ số Č.j.: OAM-55058-7/ZM-2018. Hạn đến ngày 3.1.2020.

  NGUYEN Thanh Tuan, địa chỉ tại VN: Long Binh 19/3 Khu Pho 6, Blenhoa, Dong Nai, địa chỉ nhận thư tín tại Séc: Komenského 41, 750 02 Přerov. Có công văn từ... (Chi tiết)

  21/12/2019 17:08, Anh Dung Nguyễn MVČR
 • Thông báo của Bộ Nội vụ Séc liên quan tới cư trú (đến ngày 01.01.2020)