Thông báo của bộ Nội vụ Séc liên quan tới cư trú (đến ngày 21.2.2020)

Cục tị nạn và chính sách di trú bộ Nội vụ Cộng hòa Séc (OAMP) công bố danh sách những trường hợp công văn gửi cho đối tượng không có người nhận và bị trả lại. Sau khi công bố với thời gian 15 ngày các công văn này được coi như đương sự đã nhận được.

NGUYEN Thi Thu Hien, năm sinh:1975, đăng ký tại địa chỉ:třída Dukelských hrdinů 702, 362 51 Jáchymov. Có công văn từ chi nhánh OAMP ở Krymská 1598/47, 360 01 Karlovy Vary, Quyết định hủy giấy phép cư trú dài hạn. Hồ sơ số Č. j.: OAM-3246-12/ZR-2019. Công bố ngày 21.2.2020.

NGUYEN Dang Thu, ngày sinh 06.06.1962. Có công văn từ chi nhánh OAMP ở Pražská tř. 1257/23, 370 74 České Budějovice, Thông báo liên quan tới thủ tục xử lý hủy vĩnh trú. Hồ sơ số Č.j.: OAM-395-9/ZR-2020. Công bố ngày 20.02.2020.

NGUYEN Khac Tinh, năm sinh1966, đăng ký tại địa chỉKasární Náměstí 110/2, 350 02 Cheb. Có công văn từ chi nhánh OAMP ở Krymská 1598/47, 360 01 Karlovy Vary, Thông báo liên quan tới thủ tục xử lý hủy giấy phép cư trú dài hạn. Hồ sơ số Č. j.: OAM-524-12/ZR-2020. Công bố ngày 18.2.2020.

NGUYEN Chu Ha, nar.15. 2. 1962. Có công văn từ chi nhánh OAMP ở Krymská 1598/47, 360 01 Karlovy Vary, Thông báo liên quan tới thủ tục xử lý hủy vĩnh trú. Hồ sơ số Č.j.: OAM-960-27/ZR-2017. Công bố ngày 17.02.2020.

NGUYEN Thanh Hai,ngày sinh 07.08.1984, địa chỉ: Příbramská 67, 407 25 Verneřice, Děčín 4. Có công văn từ chi nhánh OAMP ở Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem, Thông báo liên quan tới thủ tục xử lý hủy vĩnh trú. Hồ sơ số Č.j.: OAM-2994-15/ZR-2019. Công bố ngày 14.02.2020.

21/02/2020 13:35, Anh Dung Nguyễn MVČR

Tin Séc

Tin Việt Nam

Tin Thế giới

Để ủng hộ Vietinfo thông tin cho cộng đồng, các bạn hãy gõ vào các quang cáo sau trước khi mua hàng bạn mua hàng.

Dr Max là hiệu thuốc trên mạng được nhiều người biết nhất Séc

Alza là cửa hàng online lớn nhất Séc

Thuê nhà, đặt khách sạn, nhà nghỉ với Booking.com là thuận tiện, đảm bảo nhất

Booking.com