Thông báo của Bộ Nội vụ Séc liên quan tới cư trú (đến ngày 01.01.2020)

Trong bản tin công khai của mình, BNV Séc đăng thông báo khi người liên quan không nhận thư. Ai có liên quan nên gấp rút liên hệ và giải quyết công việc của mình. Nếu quá hạn có thể bị hủy cư trú... Sau đây là một vài thông báo liên quan đến người Việt.

PHAN THI THU Cuc, ngày sinh 12.09.1980. Có công văn từ OAMP Pražská tř. 1257/23, 370 74 České Budějovice, Quyết định liên quan tới thủ tục xử lý hủy vĩnh trú. Hồ sơ số Č.j.: OAM-3092-9/ZR-2019. Hạn đến ngày 01.01.2020.

NGUYEN MINH Tuyet, ngày sinh18.02.1970, đăng ký tại địa chỉ Hrabákova 1975/12, 148 00 Praha 4. Có công văn từ OAMP Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4, Quyết định hủy địa chỉ cư trú. Hồ sơ số Č.j.: OAM-221378-12/MC-2019. Hạn đến ngày 01.01.2020.

DO TUYEN Phuc, ngày sinh23.08.1962. đăng ký tại địa chỉ Hrabákova 1975/12, 148 00 Praha 4. Có công văn từ OAMP Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4, Quyết định hủy địa chỉ cư trú. Hồ sơ số Č.j.: OAM-221477-12/MC-2019. Hạn đến ngày 01.01.2020.

NGUYEN Thanh Lam, ngày sinh04.09.1995, đăng ký tại địa chỉ Zborovská 751/2, 150 00 Praha 5. Có công văn từ OAMP Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4, Thông báo liên quan tới thủ tục xử lý hủy địa chỉ cư trú. Hồ sơ số Č.j.: OAM-290509-8/MC-2019. Hạn đến ngày 29.12.2019

20/12/2019 17:05, Anh Dung Nguyễn MVČR

Tin Séc

Tin Việt Nam

Tin Thế giới

Để ủng hộ Vietinfo thông tin cho cộng đồng, các bạn hãy gõ vào các quang cáo sau trước khi mua hàng bạn mua hàng.

Dr Max là hiệu thuốc trên mạng được nhiều người biết nhất Séc

Alza là cửa hàng online lớn nhất Séc

Thuê nhà, đặt khách sạn, nhà nghỉ với Booking.com là thuận tiện, đảm bảo nhất

Booking.com