Thông báo của Bộ Nội vụ Séc liên quan tới cư trú (đến ngày 08/12)

Trong bản tin công khai của mình, BNV Séc đăng thông báo khi người liên quan không nhận thư. Ai có liên quan nên gấp rút liên hệ và giải quyết công việc của mình. Nếu quá hạn có thể bị hủy cư trú... Sau đây là một vài thông báo liên quan đến người Việt.

TRAN Van Nguyen, ngày sinh 15.12.1963. Có công văn từ OAMP Pražská tř. 1257/23, 370 74 České Budějovice, Thông báo liên quan tới thủ tục xử lý hủy vĩnh trú. Hồ sơ số Č.j.: OAM-3124-8/ZR-2019. Hạn đến ngày 08.12.2019.

CAO VAN Tung, ngày sinh 11.01.1989. Có công văn từ OAMP Pražská tř. 1257/23, 370 74 České Budějovice, Thông báo liên quan tới thủ tục xử lý hủy vĩnh trú. Hồ sơ số Č.j.: OAM-3121-7/ZR-2019.Hạn đến ngày 08.12.2019.

Cháu NGUYEN Duy Lam, ngày sinh 14.03.2004. Có công văn từ OAMP Pražská tř. 1257/23, 370 74 České Budějovice, Thông báo liên quan tới thủ tục xử lý hủy vĩnh trú. Hồ sơ số Č.j.: OAM-3100-6/ZR-2019.Hạn đến ngày 07.12.2019.

Cháu NGUYEN Duy Hoang, ngày sinh 01.12.2005. Có công văn từ OAMP Pražská tř. 1257/23, 370 74 České Budějovice, Thông báo liên quan tới thủ tục xử lý hủy vĩnh trú. Hồ sơ số Č.j.: OAM-3096-6/ZR-2019.Hạn đến ngày 07.12.2019.

28/11/2019 17:06, Anh Dung Nguyễn MVČR

Tin Séc

Tin Việt Nam

Tin Thế giới

Để ủng hộ Vietinfo thông tin cho cộng đồng, các bạn hãy gõ vào các quang cáo sau trước khi mua hàng bạn mua hàng.

Dr Max là hiệu thuốc trên mạng được nhiều người biết nhất Séc

Alza là cửa hàng online lớn nhất Séc

Thuê nhà, đặt khách sạn, nhà nghỉ với Booking.com là thuận tiện, đảm bảo nhất

Booking.com