Thông báo của Bộ Nội vụ Séc liên quan tới cư trú (đến 05/12)

Trong bản tin công khai của mình, BNV Séc đăng thông báo khi người liên quan không nhận thư. Ai có liên quan nên gấp rút liên hệ và giải quyết công việc của mình. Nếu quá hạn có thể bị hủy cư trú... Sau đây là một vài thông báo liên quan đến người Việt.

Cháu NGUYEN Ngoc Bao Tran, ngày sinh 26.10.2008. Có công văn của OAMP tại Pražská tř. 1257/23, 370 74 České Budějovice, Yêu cầu tiếp xúc với hồ sơ trước khi ra quyết định liên quan tới thủ tục xử lý hủy vĩnh trú. Hồ sơ số Č.j.: OAM-3059-7/ZR-2019. Hạn đến ngày 05.12.2019.

NGUYEN Le Ngoc, ngày sinh 03.04.1973, công dân Ukraine. Có công văn của OAMP tại Pražská tř. 1257/23, 370 74 České Budějovice, Yêu cầu tiếp xúc với hồ sơ trước khi ra quyết định liên quan tới thủ tục xử lý hủy vĩnh trú. Hồ sơ số Č.j.: OAM-3058-6/ZR-2019. Hạn đến ngày 05.12.2019.

Cháu LE Nam Khánh,ngày sinh 13.03.2003. Có công văn của OAMP tại Pražská tř. 1257/23, 370 74 České Budějovice, Yêu cầu tiếp xúc với hồ sơ trước khi ra quyết định liên quan tới thủ tục xử lý hủy vĩnh trú. Hồ sơ số Č.j.: OAM-3060-6/ZR-2019. Hạn đến ngày 05.12.2019.

PHUNG Ngoc Manh,ngày sinh28.07.1970,đăng ký tại địa chỉ Dukelská 1265, CHOMUTOV. Có công văn của OAMP tại Jiráskova 5338, 430 03 Chomutov, Quyết định liên quan tới thủ tục xử lý hủy địa chỉ cư trú. Hồ sơ số Č.j.: OAM-102288-10/MC-2019. Hạn đến ngày 05.12.2019.

NGUYEN Ngoc Be,ngày sinh25.05.1976,đăng ký tại địa chỉ Dukelská 1265, CHOMUTOV. Có công văn của OAMP tại Jiráskova 5338, 430 03 Chomutov, Quyết định liên quan tới thủ tục xử lý hủy địa chỉ cư trú. Hồ sơ số Č.j.: OAM-130784-10/MC-2019. Hạn đến ngày 05.12.2019.

Cháu NGUYEN Huu Truong Anh,ngày sinh05.12.2010, đại diện pháp lý NGUYEN Ngoc Be,ngày sinh25.05.1976, đăng ký tại địa chỉ Dukelská 1265, CHOMUTOV. Có công văn của OAMP tại Jiráskova 5338, 430 03 Chomutov, Quyết định liên quan tới thủ tục xử lý hủy địa chỉ cư trú. Hồ sơ số Č.j.: OAM-102287-10/MC-2019. Hạn đến ngày 05.12.2019.

NGUYEN Duy Khanh,ngày sinh05.08.1989, đăng ký tại địa chỉ Dukelská 1265, CHOMUTOV. Có công văn của OAMP tại Jiráskova 5338, 430 03 Chomutov, Quyết định liên quan tới thủ tục xử lý hủy địa chỉ cư trú. Hồ sơ số Č.j.: OAM-102283-10/MC-2019. Hạn đến ngày 05.12.2019.

DAM Thi Phuong,ngày sinh15.11.1984, đăng ký tại địa chỉ Dukelská 1265, CHOMUTOV. Có công văn của OAMP tại Jiráskova 5338, 430 03 Chomutov, Quyết định liên quan tới thủ tục xử lý hủy địa chỉ cư trú. Hồ sơ số Č.j.: OAM-102282-10/MC-2019. Hạn đến ngày 05.12.2019.

21/11/2019 17:16, Anh Dung Nguyễn MVČR

Tin Séc

Tin Việt Nam

Tin Thế giới

Để ủng hộ Vietinfo thông tin cho cộng đồng, các bạn hãy gõ vào các quang cáo sau trước khi mua hàng bạn mua hàng.

Dr Max là hiệu thuốc trên mạng được nhiều người biết nhất Séc

Alza là cửa hàng online lớn nhất Séc

Thuê nhà, đặt khách sạn, nhà nghỉ với Booking.com là thuận tiện, đảm bảo nhất

Booking.com