Thông báo của bộ Nội vụ liên quan tới cư trú (đến ngày 27/11- phần 2)

Trong bản tin công khai của mình, BNV Séc đăng thông báo khi người liên quan không nhận thư. Ai có liên quan nên gấp rút liên hệ và giải quyết công việc của mình. Nếu quá hạn có thể bị hủy cư trú... Sau đây là một vài thông báo liên quan đến người Việt.

NGUYEN THI THUY Hang, ngày sinh 16. 11. 1969. Có công văn của OAMP từ Štefánikova 1304, 293 01 Mladá Boleslav, Thông báo bắt đầu thủ tục xử lý hủy vĩnh trú. Hồ sơ số Č.j.: OAM-3009-14/ZR-2018. Hạn đến ngày 27.11.2019.

LAM Huy Hoang, ngày sinh 25.12.1980, địa chỉ Hředle 100, 270 08 Hředle. Có công văn của OAMP từ Severní 2952, Kladno, Thông báo bắt đầu thủ tục xử lý hủy vĩnh trú của thân nhân công dân ČR. Hồ sơ số Č.j.: OAM-2707-4/ZR-2019. Hạn đến ngày 27.11.2019.

NGUYEN Thi Phin, Ngày sinh16.5.1947. Có công văn của OAMP từ Výstavní 55, 70300Ostrava – Vítkovice, Thông báo bắt đầu thủ tục xử lý hủy vĩnh trú. Hồ sơ số Č.j.: OAM-3009-14/ZR-2018. Hạn đến ngày 24.11.2019.

NGO Thi Can, ngày sinh12.9.1959. Có công văn của OAMP từ Výstavní 55, 70300Ostrava – Vítkovice, Quyết định liên quan đến thủ tục xử lý hủy vĩnh trú. Hồ sơ số Č.j.: OAM-2861-14/ZR-2019. Hạn đến ngày 24.11.2019.

DAO Tan Son, ngày sinh25.5.1965. Có công văn của OAMP từ Výstavní 55, 70300Ostrava – Vítkovice, Quyết định liên quan đến thủ tục xử lý hủy vĩnh trú. Hồ sơ số Č.j.: OAM-2865-14/ZR-2019. Hạn đến ngày 24.11.2019.

18/11/2019 04:29, Anh Dung Nguyễn MVČR

Tin Séc

Tin Việt Nam

Tin Thế giới

Để ủng hộ Vietinfo thông tin cho cộng đồng, các bạn hãy gõ vào các quang cáo sau trước khi mua hàng bạn mua hàng.

Dr Max là hiệu thuốc trên mạng được nhiều người biết nhất Séc

Alza là cửa hàng online lớn nhất Séc

Thuê nhà, đặt khách sạn, nhà nghỉ với Booking.com là thuận tiện, đảm bảo nhất

Booking.com