Thông báo của bộ Nội vụ Séc liên quan tới cư trú (đến 21/11)

Trong bản tin công khai của mình, BNV Séc đăng thông báo khi người liên quan không nhận thư. Ai có liên quan nên gấp rút liên hệ và giải quyết công việc của mình. Nếu quá hạn có thể bị hủy cư trú... Sau đây là một vài thông báo liên quan đến người Việt.

Cháu NGUYEN Duy Lam, ngày sinh 14.03.2004. Có công văn của OAMP tại Pražská tř. 1257/23, 370 74 České Budějovice, Thông báo bắt đầu xử lý hủy vĩnh trú. Hồ sơ số Č.j.: OAM-3100-4/ZR-2019. Hạn đến ngày 21.11.2019.

Cháu NGUYEN Duy Hoang, ngày sinh 1.12.2005. Có công văn của OAMP tại Pražská tř. 1257/23, 370 74 České Budějovice, Thông báo bắt đầu xử lý hủy vĩnh trú. Hồ sơ số Č.j.: OAM-3096-4/ZR-2019. Hạn đến ngày 21.11.2019.

PHAN THI THU Cuc, ngày sinh 12.09.1980. Có công văn của OAMP tại Pražská tř. 1257/23, 370 74 České Budějovice, Thông báo bắt đầu xử lý hủy vĩnh trú. Hồ sơ số Č.j.: OAM-3092-4/ZR-2019. Hạn đến ngày 20.11.2019.

NGUYEN THUONG Qui, ngày sinh 15.10.1973. Có công văn của OAMP tại Pražská tř. 1257/23, 370 74 České Budějovice, Thông báo bắt đầu xử lý hủy vĩnh trú. Hồ sơ số Č.j.: OAM-3089-7/ZR-2019. Hạn đến ngày 20.11.2019.

07/11/2019 14:16, Anh Dung Nguyễn MVČR

Tin Séc

Tin Việt Nam

Tin Thế giới

Để ủng hộ Vietinfo thông tin cho cộng đồng, các bạn hãy gõ vào các quang cáo sau trước khi mua hàng bạn mua hàng.

Dr Max là hiệu thuốc trên mạng được nhiều người biết nhất Séc

Alza là cửa hàng online lớn nhất Séc

Thuê nhà, đặt khách sạn, nhà nghỉ với Booking.com là thuận tiện, đảm bảo nhất

Booking.com