Thông báo của Bộ Nội vụ Séc liên quan tới cư trú (đến 20/11)

Trong bản tin công khai của mình, BNV Séc đăng thông báo khi người liên quan không nhận thư. Ai có liên quan nên gấp rút liên hệ và giải quyết công việc của mình. Nếu quá hạn có thể bị hủy cư trú... Sau đây là một vài thông báo liên quan đến người Việt.

DAOHUYEN DUC, ngày sinh23.12.1987. Đăng ký tại địa chỉ CHRASTAVA, ŽITAVSKÁ 214, okr. LIBEREC. Có công văn của OAMP tại VORONĚŽSKÁ 144/20, 460 01 LIBEREC, Quyết định hủy địa chỉ. Hồ sơ số Č.j.: OAM-31834-8/MC-2019. Hạn đến ngày 20.11.2019.

DANGVAN VI, ngày sinh22.11.1980. Đăng ký tại địa chỉ CHRASTAVA, ŽITAVSKÁ 214, okr. LIBEREC. Có công văn của OAMP tại VORONĚŽSKÁ 144/20, 460 01 LIBEREC, Quyết định hủy địa chỉ. Hồ sơ số Č.j.: OAM-31831-8/MC-2019. Hạn đến ngày 20.11.2019.

DANGVAN CHUC, ngày sinh19.04.1975. Đăng ký tại địa chỉ CHRASTAVA, ŽITAVSKÁ 214, okr. LIBEREC. Có công văn của OAMP tại VORONĚŽSKÁ 144/20, 460 01 LIBEREC, Quyết định hủy địa chỉ. Hồ sơ số Č.j.: OAM-31838-8/MC-2019. Hạn đến ngày 20.11.2019.

DANGKHANH LINH, ngày sinh28.12.2001. Đăng ký tại địa chỉ CHRASTAVA, ŽITAVSKÁ 214, okr. LIBEREC. Có công văn của OAMP tại VORONĚŽSKÁ 144/20, 460 01 LIBEREC, Quyết định hủy địa chỉ. Hồ sơ số Č.j.: OAM-318468/MC-2019. Hạn đến ngày 20.11.2019.

CAOXUAN PHUONG, ngày sinh14.01.1984. Đăng ký tại địa chỉ CHRASTAVA, ŽITAVSKÁ 214, okr. LIBEREC. Có công văn của OAMP tại VORONĚŽSKÁ 144/20, 460 01 LIBEREC, Quyết định hủy địa chỉ. Hồ sơ số Č.j.: OAM-31835-8/MC-2019. Hạn đến ngày 20.11.2019.

PHAM VANHUNG, ngày sinh15.09.1966, địa chỉ CHVOJEČNÁ 14, okr. CHEB. Có công văn của OAMP tại Krymská 1598/47, 360 01 KARLOVY VARY, Thông báo bắt đầu xử lý hủy địa chỉ cư trú. Hồ sơ số Č.j.: OAM-12852-10/MC-2019. Hạn đến ngày 20.11.2019.

TRAN Manh Ha,ngày sinh10.3.1952. Có công văn của OAMP tại Výstavní 55, 70300Ostrava - Vítkovice, Thông báo về thủ tục xử lý hủy vĩnh trú. Hồ sơ số Č.j.: OAM-2807-14/ZR-2019. Hạn đến ngày 17.11.2019.

NGUYEN Thi Trang,ngày sinh10.11.1959. Có công văn của OAMP tại Výstavní 55, 70300Ostrava - Vítkovice, Thông báo về thủ tục xử lý hủy vĩnh trú. Hồ sơ số Č.j.: OAM-2801-15/ZR-2019. Hạn đến ngày 17.11.2019.

06/11/2019 14:13, Anh Dung Nguyễn MVČR

Tin Séc

Tin Việt Nam

Tin Thế giới

Để ủng hộ Vietinfo thông tin cho cộng đồng, các bạn hãy gõ vào các quang cáo sau trước khi mua hàng bạn mua hàng.

Dr Max là hiệu thuốc trên mạng được nhiều người biết nhất Séc

Alza là cửa hàng online lớn nhất Séc

Thuê nhà, đặt khách sạn, nhà nghỉ với Booking.com là thuận tiện, đảm bảo nhất

Booking.com