Thông báo của Bộ nội vụ Séc liên quan đến cư trú (1)

Trong bản tin công khai của mình, BNV Séc đăng thông báo khi người liên quan không nhận thư. Ai có liên quan nên gấp rút liên hệ và giải quyết công việc của mình. Nếu quá hạn có thể bị hủy cư trú... Sau đây là một vài thông báo liên quan đến người Việt.

- TRINH VAN Lich, 20.06.1957, đến phòng di trú tại Pražská tř. 1257/23, 370 74 České Budějovice, nhận quyết định HỦY cư trú định cư (trvalý pobyt). Đăng 23/9 hạn 09/10/2019. Hồ sơ Č.j.: OAM-2504-7/ZR-2019

- TRINH DINH Hung, 24.01.1976, đến phòng di trú tại Pražská tř. 1257/23, 370 74 České Budějovice, thụ lý hồ sơ HỦY cư trú định cư (trvalý pobyt). Đăng 23/9 hạn 09/10/2019. Hồ sơ Č.j.: OAM-2509-7/ZR-2019 .

- TRAN Minh Hang, 07.04.2005, đến phòng di trú tại Pražská tř. 1257/23, 370 74 České Budějovice, nhận quyết định HỦY cư trú định cư (trvalý pobyt). Đăng 23/9 hạn 09/10/2019. Hồ sơ Č.j.: OAM-2274-14/ZR-2019 .

- NGUYEN THI Thanh Phuong, 20.04.1958, đến phòng di trú tại Pražská tř. 1257/23, 370 74 České Budějovice, nhận quyết định HỦY cư trú định cư (trvalý pobyt). Đăng 23/9 hạn 09/10/2019. Hồ sơ Č.j.: OAM-2503-6/ZR-2019.

- DINH THANH Nam, 11.06.1976, đến phòng di trú tại Pražská tř. 1257/23, 370 74 České Budějovice, nhận quyết định HỦY cư trú định cư (trvalý pobyt). ). Đăng 23/9 hạn 09/10/2019. Hồ sơ Č.j.: OAM-2514-8/ZR-2019.

- BUI ANH Dung, 22.06.1963, đến phòng di trú tại Pražská tř. 1257/23, 370 74 České Budějovice, thụ lý hồ sơ HỦY cư trú định cư (trvalý pobyt). Đăng 23/9 hạn 09/10/2019. Hồ sơ Č.j.: OAM-2482-8/ZR-2019 .

- NGUYEN VU THANH Thuy, 22.07.1978, đến phòng di trú tại Pražská tř. 1257/23, 370 74 České Budějovice, nhận quyết định HỦY cư trú định cư (trvalý pobyt). ). Đăng 23/9 hạn 09/10/2019. Hồ sơ Č.j.: OAM-2273-11/ZR-2019 .

- LE Trung Hai, 5. 10. 1968, đến phòng di trú tại Pražská tř. 1257/23, 370 74 České Budějovice, nhận quyết định HỦY cư trú định cư (trvalý pobyt). ). Đăng 23/9 hạn 09/10/2019. Hồ sơ Č.j.: OAM-2690-9/ZR-2019 .

- LE Ngoc Thang, 09.10.1973, đến phòng di trú tại Pražská tř. 1257/23, 370 74 České Budějovice, nhận quyết định HỦY cư trú định cư (trvalý pobyt). ). Đăng 23/9 hạn 09/10/2019. Hồ sơ Č.j.: OAM-2483-9/ZR-2019 .

- TRAN VAN Truyen, 20.10.1958, đến phòng di trú tại Pražská tř. 1257/23, 370 74 České Budějovice, nhận quyết định HỦY cư trú định cư (trvalý pobyt). ). Đăng 19/9 hạn 05/10/2019. Hồ sơ Č.j.: OAM-2442-9/ZR-2019.

Danh sách tiếp theo sẽ được đăng vào ngày 8/10/2019

07/10/2019 17:00, Minh Đức mvcr.cz

Bản tin Séc

Tin Việt Nam

Tin Thế giới

là góp phần ủng hộ cộng đồng.

Trước khi mua hàng, chọn chuyến đi du lịch,... bạn hãy gõ vào các quảng cáo trên trang của Vietinfo rồi chọn hàng, chuyến đi mình cần.

Vietinfo cam kết dành
30%

số tiền hoa hồng thu được từ các bạn hàng cho mục đích

từ thiện và xã hội.

Mọi hoạt động của quỹ từ thiện - xã hội Vietinfo sẽ được công bố minh bạch.

Cám ơn các bạn cùng tham gia.

Thuê nhà, đặt khách sạn, nhà nghỉ với Booking.com là thuận tiện, đảm bảo nhất

Booking.com

Alza là cửa hàng online lớn nhất Séc

Dr Max là hiệu thuốc trên mạng được nhiều người biết nhất Séc